Termeni și Condiții de utilizare

V1.1/2021

1. Definiții și termeni

SC Photomuse Image SRL denumit în continuare și:  „photomuse.net”, „ Photomuse” „Administrator” – persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Craiova, str. G-ral Eremia Grigorescu nr.16, având număr de ordine în Registrul Comerțului J16/2091/2019, cod unic de înregistrare fiscală 41429892, cod TVA Vies RO42592986;

Platforma/Site– magazinul online găzduit la adresa web photomuse.net, proprietate a SC Photomuse Image SRL;

Utilizator/Client– orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoană juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice Site-ului din secțiunea Termeni și Condiții  de utilizare a platformei;

Termeni și Conditii  de utilizare a Platformei–   ansamblul de reguli care guvernează funcționarea  Site-ului, puse la dispoziția utilizatorilor înainte ca aceștia să își creeze un Cont de utilizator;

Document/Acord/Contract – prezentele Termeni și Conditii  de utilizare a Platformei;

Contract– reprezintă contractul la distantă încheiat între Contribuitor și Photomuse, respectiv între Cumpărător și Photomuse fără prezenta fizică simultană a părților, document care detaliază drepturile și obligațiile părților în legătură cu punerea în vânzare și utilizarea DMP (Produselor Media Digitale) prin intermediul Platformei;

Cont de utilizator/Cont– secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă. Odată cu deschiderea unui cont  Utilizatorul agreează Termenii și condițiile  de utilizare a Site-ului.

Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate;

Contributor/vânzător– persoana fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoana juridică sau orice entitate juridică, proprietar al unui produs media digital   care, prin agrearea termenilor și condițiilor de utilizare ai platformei  photomuse.net și prin semnarea/acceptarea unui Contract,  oferta Photomuse dreptul de a pune în vânzare, de a factura și de a încasa contravaloarea  produsului digital în schimbul unui comision;

Comision– procent fix din valoarea unui produs, pe care Photomuse se angajează să îl plătească Contributorului la termenul și în condițiile menționate  în Contract;

Produs/Produs Media Digital (DMP/DiAs) conținut digital (imagine statică, fotografie, fișier audio sau video)  care  este încărcat pe Platformă de către Contribuitor sub forma unui fișier/arhivă în format digital,  însoțit de  una sau mai multe licențe de utilizare și de o serie de Specificații care sunt validate de către Administrator;

Specificații – sunt  informații de tip „text” încărcate pe Platformă de către Contributor pentru fiecare  Produs pus în vânzare;

Licența reprezintă dreptul de utilizare al produsului digital acordat cumpărătorului, incluzând durata licenței precum  și detalii cu privire la  excepții, interdicții,  limitări și obligații ale cumpărătorului după achiziție în legătură cu utilizarea DMP.

Orice  produs pus în vânzare pe Platformă este însoțit de cel puțin una din cele 4 tipuri de licențe puse la dispoziție de PHOTOMUSE cu următoarele acronime:

 1. EDCULT- este o licență având o durată limitată: 7 ani de la data achiziției;
 2. CREATIVE – este o licență având  o durată limitată: 7 ani de la data achiziției;
 3. COMERCIAL- este o licență acordată pe durată nelimitată;
 4. EXTENDED- este o licență acordată pe durată nelimitată;

 Denumirea licenței achiziționate  este menționată pe factura  produsului;

Produsele care pot fi descărcate gratuit de pe Platformă pot fi folosite exclusiv in condițiile descrise de  licența EDCULT. Pentru orice alta utilizare este necesar a se achiziționa Licența corespunzătoare.

Cumpărător  persoana fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoana juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și  efectuează o Comandă;

Coșul meu- secțiune din Cont care permite Cumpărătorului să adauge Produse pe care dorește să le achiziționeze;

Conținut reprezintă:

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Clienților de către Photomuse prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare agreat;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Photomuse, Utilizatorilor, conform informațiilor de contactare;
 • informații legate de Produsele și/sau tarifele practicate de Photomuse;
 • date referitoare la Photomuse sau alte date care aparțin acesteia.

Întrebare/Comunicare– formulă de adresare către Photomuse cu scopul de a obține informații despre Produse sau Tranzacții;

Tranzacție- încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Produs de către Photomuse, Cumpărătorului sau Contribuitorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Photomuse sau prin transfer bancar;

Livrare -comunicare către Cumpărător a link-ului disponibil pentru descărcarea Produsului achiziționat;

 1. Documente contractuale

Prezentul document „Termeni și condiții de utilizare a platformei” are următoarele anexe pe care vă recomandam să le citiți cu atenție:

 1. Politica de utilizare a Site-ului  de vânzare online- Generalități

3.1  Prin utilizarea acestui Site și  încărcarea/descărcarea oricărui material, sunteți de acord să respectați acest Document. Acest Document este valabil pentru dumneavoastră și, dacă utilizați această Platforma în numele clienților dumneavoastră, pentru dumneavoastră și toți clienții dumneavoastră. Ne rezervăm dreptul de a modifica acest Document în orice moment fără o notificare ulterioară. Ne rezervăm dreptul de a actualiza/ modifica conținut, după cum este necesar;

3.2 Prin utilizarea acestui Site sau prin descărcarea, încărcarea sau folosirea oricărui suport media listat în cadrul PHOTOMUSE.NET, confirmați ca ați citit, ați înțeles și  sunteți de acord să respectați conținutul prezentului acord.
 În cazul în care nu sunteți de acord cu ceea ce este menționat aici, vă rugăm să întrerupeți utilizarea și să ștergeți toate datele/fișierele pe care le-ați descărcat de pe Site;

3.3 În cazul în care PHOTOMUSE.NET furnizează o traducere in limba engleză/alte limbi a versiunii originale în limba română a funcțiilor Site-ului sau a Site-ului, atunci sunteți de acord că traducerea este furnizată doar pentru a facilita accesul dumneavoastră și că versiunea în limba română  va determina relația dvs. cu PHOTOMUSE.NET. Dacă există vreo contradicție între versiunea în limba română și traducerea acesteia într-o altă limbă, versiunea în limba română va avea prioritate;

3.4 Photomuse  poate utiliza  procese de traducere automată asupra cărora nu are niciun control și  în consecință își declină orice răspundere pentru orice eșec în traducerea sau pentru orice conținut inexact, înșelător, defăimător, ofensator sau ilegal creat ca urmare a sau rezultând dintr-un astfel de proces de traducere automată;

3.5 Contractul încheiat  intre Photomuse și Cumpărător este valabil pe toată perioada de valabilitate a Licenței achiziționate. Tipul Licenței este specificat pe factura produsului achiziționat. Detalii despre licențe sunt prezentate in anexa PhM.3. Licențele Photomuse și dimensiunile DMP;

3.6 PHOTOMUSE.NET poate revoca Licența/ Licențele acordate pentru produsul achiziționat  fără notificare dacă nu respectați vreo prevedere a acestui Document. Dacă o Licență este revocată sunteți de acord să întrerupeți imediat utilizarea acesteia, să ștergeți respectivul Produs media copiat/descărcat de pe PHOTOMUSE.NET precum și toate copiile de pe toate suporturile media și să distrugeți toate celelalte copii, de îndată ce primiți o notificare scrisă din partea PHOTOMUSE.NET;

3.7 PHOTOMUSE.NET poate restricționa sau poate interzice  accesul dvs. la Site în orice moment in situația încălcării unei clauze a prezentului acord;

3.8 Site-ul poate include materiale media și texte importante din punct de vedere istoric și cultural, care pot conține subiecte ce reflectă atitudinile și circumstanțele sociale ale unui anumit moment sau locație. Căutarea unor produse pe Site  poate afișa rezultate cu conținut ce poate părea inadecvat contextului   sau texte ce pot fi considerate ofensatoare. Sunteți deplin responsabil pentru a determina dacă utilizarea   oricărui produs achiziționat de pe Site  necesită acordul oricărei terțe părți sau licența unor drepturi suplimentare și nu trebuie să vă bazați exclusiv pe informațiile furnizate de PHOTOMUSE.NET, informații care sunt preluate de la Contributori . Înainte de a achiziționa o licență de pe Site,  dacă nu sunteți sigur că sunt necesare drepturi suplimentare de la terțe părți pentru utilizarea acesteia vă recomandăm să vă adresați Photomuse sau să consultați profesioniști independenți specializați în gestionarea drepturilor de autor/de proprietate intelectuală, pentru a evita dispute juridice ulterioare;

3.9 PHOTOMUSE.NET depune eforturi rezonabile pentru a respecta și rezolva problemele legate de drepturile de autor și de mărcile comerciale naționale și internaționale, pentru a identifica și a rezolva orice încălcare a drepturilor de autor sau a mărcilor comerciale în cazul Produselor oferite spre vânzare pe Site. Dacă ați găsit un Produs  care este susceptibil de  o astfel de încălcare, vă rugăm să  anunțați în scris PHOTOMUSE.NET pentru a putea lua măsurile adecvate, oferind detalii și justificări relevante;

3.10 Responsabilitatea pentru produsele  încărcate pe Site este în întregime în sarcina Contributorului, acesta fiind cel care se angajază prin prezentul Acord că deține toate drepturile de autor asupra conținutului trimis;

3.11 Prin utilizarea Site-ului și a serviciilor oferite prin intermediul acestuia, declarați ca înțelegeți, recunoașteți și va însușiți, după caz următoarele: 

3.11.1 PHOTOMUSE.NET oferă acces la un serviciu online prin care  comercializează produse media digitale – DMP proprii sau puse la dispoziție de Contributori;

3.11.2 Contributorii  încarcă pe Site produsele pe care intenționează să le comercializeze, urmând pașii și instrucțiunile oferite de Site. Produsele  vor fi acceptate pentru vânzare pe Site după o evaluare calitativă efectuată de către angajații/reprezentanții PHOTOMUSE.NET și vor fi  stocate pe medii de se stocare sigure  AWS-Amazon, prin grija și pe cheltuiala PHOTOMUSE.NET. Conținutul digital încărcat pe Site care nu va fi acceptat pentru vânzare va fi șters de pe Site imediat după evaluarea calitativă a acestuia;

3.11.3 Orice modificare a conținutului media încărcat de utilizatorii PHOTOMUSE.NET, cum ar fi adăugarea unui filigran (watermark) PHOTOMUSE.NET este acceptată de contribuitor. PHOTOMUSE.NET nu este responsabil pentru modificările care apar la produsele postate, ca parte a procesului său automat de postare;

3.11.4 Orice verificare realizată de reprezentanții PHOTOMUSE.NET a conținutului digital încărcat pe Site, înainte de a face Produsele  disponibile publicului, este sumară și este destinată doar identificării încălcărilor imediat evidente a acestui Document și/sau a unor norme legale/morale. În consecință, și în pofida controlului accesului, Contributorul care încarcă un Produs va fi considerat proprietarul acestuia și va accepta ca acest conținut digital sa fie găzduit pe serverele/spatiile de stocare ale/închiriate de PHOTOMUSE.NET;

3.11.5  PHOTOMUSE.NET nu permite și nu încurajează  Contributorii înregistrați pe Site să încarce conținut digital care încalcă orice drept care aparține unei terțe părți. Încărcarea materialelor digitale care încalcă drepturile terților constituie o încălcare directă  a acestui document  și va impune suspendarea și/sau rezilierea, dacă este cazul, a contului Contributorului;

3.11.6 În relația cu contributorii, PHOTOMUSE.NET este de buna credință și presupune ca odată cu încărcarea conținutului digital pe Site și selectarea secțiunii corespunzătoare, Contributorul titular al contului de utilizator al Site-ului  este unicul deținător al tuturor drepturilor de autor/proprietate  asupra conținutului digital. Orice suspiciune va determina angajații/reprezentanții PHOTOMUSE.NET  sa aplice sub-clauza 3.11.5;

3.11.7 În cazul în care un Produs  nu are un marcaj propriu evident care să indice un proprietar exclusiv, PHOTOMUSE.NET   nu poate fi făcut responsabil/acuzat că ar fi putut acționa în sensul împiedicării încălcării  drepturilor  unor terțe părți. PHOTOMUSE.NET   se bazează în întregime pe notificările prezentate de către terți pentru a identifica situațiile in care au fost încălcat  drepturile acestora;

3.11.8 În cazul în care un Contributor încalcă drepturile unui terț ca urmare a   oferirii spre vânzare pe Site a unui Produs,  acel Contributor este singura parte responsabilă pentru o astfel de încălcare și PHOTOMUSE.NET   va acționa imediat aplicând sub-clauza 3.11.5;

3.11.9 Puteți utiliza denumirea „ photomuse.net” sau referințe la Site, cu condiția să indicați sursa, pentru orice promovare sau publicitate legală, fără acordul scris al Photomuse. Este interzisă utilizarea denumirii „photomuse.net” în publicații care au conținut destinat exclusiv adulților,  în articole defăimătoare sau în comunicații electronice nesolicitate. Photomuse are dreptul de a revoca acestă autorizație dacă ia cunoștință de orice utilizare necorespunzătoare a denumirii „photomuse.net” sau a mărcilor sale asociate.

4. Licențe asociate Produselor vândute
4.1 Licențele asociate Produselor vândute de Photomuse sunt descrise în documentul PhM.3. Licențele Photomuse și dimensiunile DMP , anexă a prezentului Document.

5. Comandarea produselor/Cum comand

5.1 Produsele Digitale disponibile pe Site pot fi comandate de către posesorii unui cont de utilizator pe platforma photomuse.net;

5.2 Procesul de comandă online a Produsului este cel uzual  : fiind logat în contul de utilizator, selectezi produsul dorit și apeși  pe butonul “Adaugă în cos”. După adăugarea  produselor în cos, vei fi direcționat automat în pagina coșului de cumpărături, unde ai posibilitatea sa revezi lista produselor; 

5.3 Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și reale la data plasării Comenzii.

6. Plata  produselor achiziționate

6.1 Plata produselor achiziționate se face exclusiv prin card bancar, prin procesatorul de plăti Stripe;

6.2 Preturile afișate pe platforma pot fi vizualizate în euro sau în moneda locală (valabil pentru România și pentru anumite state). Preturile afișate în moneda locală reprezintă o echivalare a valorii facturate în euro, folosind cursul BNR. Aceasta echivalare  are un caracter informativ, banca dumneavoastră putând aplica valori diferite pentru a calcula conversia din euro în altă monedă;

6.3 După ce ai introdus informațiile necesare efectuării plații, înainte de a achiziționa produsul, trebuie să confirmi faptul ca ești de acord cu prezentul Document care reglementează activitatea comercială a  Platformei.

7. Livrarea produselor achiziționate

7.1 După finalizarea comenzii și procesarea plații Cumpărătorul primește pe adresa de e-mail corespunzătoare contului de utilizator, link-ul necesar descărcării produsului;

7.2 Produsul achiziționat este evidențiat și în contul Utilizatorului la secțiunea „Istoricul cumpărăturilor” unde este disponibilă factura și link-ul necesar pentru descărcarea produsului;

7.3 Cumpărătorul se obligă să descarce și să salveze Produsul cumpărat pe un mediu de stocare propriu în termen de 30 zile de la efectuarea plații;

7.4 După expirarea acestui termen Photomuse nu mai are nicio obligație fată de Cumpărător în legătură cu disponibilitatea link-ului care permite descărcarea produsului achiziționat;

7.5 Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic, acestea fiind adăugate  în Contul utilizatorului;

7.6 Pentru completarea și comunicarea corectă a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau.

8. Returnarea produselor achiziționate

8.1 Produsele achiziționate pot fi returnate în termen de 14 zile calendaristice  de la cumpărare doar  în  situația în care Cumpărătorul  constată că produsul descărcat  nu este același produs ca cel vizualizat (are conținut diferit)  și selectat pe Platformă sau parametrii produsului digital achiziționat și descărcat sunt inferiori parametrilor minimi descriși în anexa PhM.3. Licențele Photomuse și dimensiunile DMP”;

8.2 Având în vedere reglementările legale naționale și europene în vigoare referitoare la vânzarea de conținut digital care nu este livrat pe suport material, Cumpărătorul înțelege faptul ca  pentru orice alt motiv invocat, diferit de cele menționate la art 8.1, produsele achiziționate NU pot fi returnate (sumele plătite nu se rambursează);

Returnarea presupune o comunicare transmisa de Cumpărător către Photomuse în care sunt detaliate motivele invocate;

8.3 Photomuse poate accepta solicitarea de returnare sau o poate refuza daca motivele returnării nu se încadrează în prevederile clauzei 8.1;

8.4 În cazul acceptării returnării Photomuse va restitui suma încasată de la cumpărător în contul din care a fost efectuata plata in termen de maxim 5 zile lucrătoare.

9. Drepturi de autor, drepturi de proprietate intelectuală și industrială

9.1 Utilizatorului nu ii este permisă copierea, publicarea, distribuirea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de PHOTOMUSE, cu excepția produselor achiziționate pentru care Cumpărătorul are dreptul de a utiliza produsul în conformitate cu  licența achiziționată conform detaliilor din Anexa PhM.3. Licențele Photomuse și dimensiunile DMP;

9.2. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Acord sau de Licența de   utilizare care însoțește fiecare produs achiziționat;

9.3 Photomuse oferă utilizatorilor produse care pot fi descărcate gratuit. Acestea sunt disponibile în Categoria de produse  “ Fotografii gratuite” și pot fi folosite de utilizator exclusiv în condițiile și cu limitările/restricțiile prevăzute de   licența EDCULT;

9.4 Photomuse este îndreptățit sa solicite daune în situația în care constată că un produs achiziționat/descărcat de pe Site nu este utilizat conform drepturilor și limitărilor impuse de licența de utilizare achiziționată. 

10.Prelucrarea datelor cu caracter personal

10.1 Datele dumneavoastră personale sunt colectate și prelucrate în concordanta cu  Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor sau “GDPR”), precum și cu legislația  aplicabilă pe teritoriul României.

În Anexa „PhM.1.Protectia datelor cu caracter personal , parte a prezentului document, am detaliat în mod explicit și transparent  modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele oferite pe Platformă.

11. Confidențialitate

11.1 Photomuse va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va face doar în situațiile prevăzute de legislația în vigoare și în condițiile menționate în prezentul Document;

11.2 Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui Site, oferiți Photomuse acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Photomuse să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, concepte pe care ni le-ați trimis prin intermediul Platformei. Photomuse nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte reglementări în acest sens;

11.3 Orice  declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți poate  fi făcută de Utilizator cu privire la Comanda/Contract doar cu  consimțământul prealabil scris al Photomuse.

12. Politica de Cookies

12.1 Vezi Anexa „PhM.2.Politica de cookies” , care face parte din prezentul Document.

13. Comunicarea- Notificări între părți

13.1 În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă este transmisă în scris, prin e-mail. Notificarea transmisă prin e-mail se consideră  primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

14. Limitarea răspunderii

14.1 În ciuda eforturilor noastre de a furniza informații exacte, acest Site poate conține greșeli tehnice sau de altă natură, inexactități sau erori de tehnoredactare.

Conținutul Site-ului și Site-ul în sine pot fi revizuite/actualizate fără a fi necesară notificarea în prealabil a utilizatorilor;

14.2 Photomuse nu garantează că Site-ul în ansamblu sau produsele afișate pe Site vor îndeplini așteptările și cerințele utilizatorului și nu poate garanta că utilizarea și funcționarea  Site-ului va fi perfectă;

14.3 Photomuse prin angajații, conducerea, acționarii săi nu pot fi făcuți răspunzători pentru posibile daune rezultate din funcționarea sau închiderea  Site-ului, precum  pierderea informațiilor, presupuse pierderi financiare, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau orice alte încălcări ale legii datorate/imputabile unor terti. Răspunderea totală a companiei Photomuse în legătură cu prejudicii rezultate din utilizarea Site-ului în echivalent în bani este limitată la valoarea capitalului social;

14.4 Photomuse actualizează periodic informații tehnice, de conținut și alte informații de pe Site. Cu toate acestea, Photomuse nu poate să garanteze în totalitate exhaustivitatea, acuratețea și conformitatea informațiilor furnizate pe Site. Photomuse  poate adăuga, revizui sau șterge informații, resurse și servicii postate pe Site în orice moment, fără o notificare prealabilă. De asemenea, Photomuse își rezervă dreptul de a aduce modificări Site-ului fără o notificare prealabilă, cu excepția situațiilor prevăzute în mod expres în acest Document;

14.5 Photomuse nu este responsabil și nu își asumă nicio răspundere legată de activitatea oricărui software rău intenționat care afectează funcționarea Site-ului, de prezența virușilor informatici sau a altor elemente cu cod rău intenționat, de prezența fișierelor distructive sau nesigure care pot fi distribuite sau care afectează software-ul și hardware-ul   utilizatorului. Photomuse încurajează   utilizarea software-ului antivirus sau a altor programe de protecție atunci când Utilizatorul navighează pe internet;

14.6 Ștergerea unui cont de utilizator poate fi făcută definitiv numai în situația în care contul nu a înregistrat niciun fel de  activitate pana la data solicitării ștergerii. Conturile pentru care se solicită ștergerea și înregistrează activitate (postări de produse, tranzacții, etc.) vor fi blocate și arhivate pe serverele noastre pentru referințe ulterioare. Accesul la aceste conturi este limitat și este furnizat numai personalului care asigură administrarea Platformei , în scopuri legale.

15. Legea aplicabilă-Jurisdicția

15.1 Prezentul contract este supus legilor din România. Orice litigii născute din interpretarea și executarea acestui contract se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord pe această cale se va apela la instanțele judecătorești competente. 

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec
 • wordpress_gdpr_allowed_services
 • wordpress_gdpr_cookies_allowed
 • wordpress_gdpr_cookies_declined
 • wordpress_gdpr_first_time
 • wordpress_gdpr_first_time_url
 • edduh_hash
 • PHPSESSID
 • IH_JtKqsZpkN
 • edd-currency
 • edd-currency-detected
 • NGVCSHjTinosDwRL
 • FxZOiCpYG
 • UPsVndFSAeou

For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

We are using Stripe payment processor. The cookies set are in order to provide fraud protection.
 • __stripe_sid
 • __stripe_mid
 • m
 • __stripe_
 • _stripeVariation_

Decline all Services
Accept all Services